Контакти

Ветеринарен център „Вива Вет“

Адрес: град Разград, ул. „Паркова“ № 17

Тел. за връзка: 084/ 661 371

Дежурен телефон /при спешни случaи/ 0896675441

Лица за контакт:

д-р Силвина Александрова – 0897896528

д-р Марина Горбанова – 0899315064

д-р Вержиния Димитрова – 0889922579

д-р Мария Павлева – 0893588994

E-mail: vivavet_razgrad@abv.bg

Работно време :

Понеделник до Петък от 8,30 до 18,00ч

 Събота от 8,30 до 14,00 часа

Неделя –Почивен ден